G o d z i n y   o t w a r c i a w WAKACJE

 

PONIEDZIAŁEK     BASEN NIECZYNNY

Wtorek      od 1100  do 1400     –      od 1500do 1930

Środa        od 1100  do  1400      –      od 1500 - do 1930

Czwartek   od 1100  do 1400     –      od 1500 - do 1930

Piątek        od 1100  do 1400     –      od 1500 - do 1930

Sobota       od 1100  do 1400     –      od 1500 - do1 930

Niedziela   od 1100  do 1400     –      od 1500 - do 1930


Godziny otwarcia po wakacjach


Dzień tygodnia
godz. otwarcia godz. zamknięcia
Poniedziałek basen  nieczynny - przerwa techniczna
Wtorek   17 00 21 30
Środa   18 00 21 30
Czwartek   18 00 21 30
Piątek   17 00 21 30
Sobota   12 00 19 30
Niedziela   12 00 19 30
 
 

 

OSTATNIE WEJŚCIE GODZINĘ PRZED ZAMKNIĘCIEM KRYTEJ PŁYWALNI